1. Klient/Konsument ma prawo do reklamacji jeżeli zakupiony towar okazał się wadliwy. Kupujący po uzgodnieniu ze Sprzedawcą wysyła wadliwy towar na adres siedziby Sklepu internetowego tj. Sklep internetowy Art-Fryz, Nowy Rynek 3 09-402 Płock. Sprzedawca w terminie od 1 do 4 dni rozpatruje reklamację od momentu otrzymania zwróconego towaru i informuje Klienta o wyniku reklamacji.
  2. Sklep internetowy Art-Fryz  ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego oraz treści ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014r., poz. 827)
  3. Reklamacja odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Sklepu internetowego. Tel. 24 264 35 34 , email: sklep@artfryz.pl
  4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko kupującego, adres do korespondencji, adres email, na który zostanie wysłana odpowiedź dotycząca reklamacji, datę nabycia produktu, rodzaj towaru, dokładny opis wady. Do reklamowanego towaru należy dołączyć również paragon lub fakturę.
  5. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostaje poinformowany drogą elektroniczną o wyniku reklamacji i o dalszych postępowaniach z nią związanych.
  6. Pod adresem www.artfryz.pl/odstapienie_umowy.odt. Klient może pobrać formularz reklamacji, który wysyła tradycyjną drogą pocztową lub drogą elektroniczną w postaci zeskanowanego formularza reklamacji w załączniku.
  7. Klient wysyła wadliwy towar na koszt Sklepu internetowego Art-Fryz  na adres wskazany w  § 6 punkt 1 niniejszego regulaminu.
  8. Konsument ma również prawo do składania reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną np. Newsletter. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną powinny złożone być na adres sklep@artfryz.pl lub telefonicznie pod numerem 24 264 35 34. Informacje na temat otwarcia Biura Obłsugi Klienta znajdują się w  § 1.
  9. Reklamacja dotycząca usług elektronicznych powinna zawierać dokładny opis problemu, adres poczty elektronicznej podanej przy rejestracji konta lub adres do korespondencji, na który Klient chce otrzymywać informację dotyczące przebiegu reklamacji.
  10. Jeżeli Sklep internetowy Art-Fryz stwierdzi jakiekolwiek braki w złożonej reklamacji, wtedy ma prawo zwrócić się do Klienta o uzupełnienie brakujących treści.

Zarejestruj nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub resetuj hasło